Avís legal


En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que ens facilitis mitjançant la complimentació del present formulari passaran a formar part d'un fitxer propietat de Silisart., amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través de les nostres web, (realització de comandes de serveis), així com per l'enviament de futures comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. Així mateix, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició accedint al seu compte, així com escrivint a comercial@silisart.com o a Silisart C. Miravalls, 62 (C.D.:135) 08529 Muntanyola (Barcelona).

Política de Privacitat


Silisart no ven, lloga ni posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels usuaris del portal.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Silis o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l'Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

Silisart ha adoptat les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, però, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'emplenament dels formularis inclosos al portal, implica el consentiment exprés de l'Usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de Silisart.
Sempre que les dades d'usuari siguin necessaris per a fins relacionats amb la liquidació (dades de liquidació), es memoritzaran durant un període màxim de sis mesos després de l'enviament de la factura. Fora d'aquests casos, únicament es memoritzaran aquestes dades en cas que el client formuli objeccions contra una factura o bé en cas d'impagament d'una factura per part del client, tot i haver-se efectuat la corresponent reclamació de pagament. En ambdós casos, el període màxim de memorització de dades serà el necessari fins solucionar o aclarir el motiu de la reclamació o en cas d'impagament fins al pagament total de l'import degut pel client. Si es necessiten les dades per al compliment de terminis legals estatutaris o contractuals existents de conservació de dades, Silisart bloquejarà les dades.

L'empresa Silisart. té el dret de comunicar a altres prestadors de serveis i a tercers les dades relacionades amb la liquidació sempre que això sigui necessari per a la determinació de la retribució i la liquidació amb l'usuari.


En algunes àrees de la nostra oferta de productes Silisart empra les cookies de sessió per poder facilitar de manera individual nostres serveis durant la seva visita.