Dret de desistiment:

El comprador podrà desistir lliurement del contracte dins del termini de 7 dies comptats des de la data de recepció del producte (excepció: amb els productes d'ús immediat, com els d'higiene corporal o similar que no puguin ser retornats).